fbpx
Home / Tag Archives: cách cúng động thổ

Tag Archives: cách cúng động thổ

Cách Cúng Động Thổ Và Cách Cúng Thổ Công Trong Cuộc Sống

Bên cạnh cách cúng động thổ để khởi công xây dựng, trong cuộc sống của một năm còn nhiều việc khác liên quan đến việc cúng. Ở đây nói chung về Thổ Công. Ông là người gắn bó lâu dài nhất đối với cuộc sống của mỗi người. Từ khi bắt đầu làm nhà, đến khi sinh sống và sửa …

Read More »
.