Cần Tránh Những Ngày Nào Khi Xem Ngày Khai Trương Buôn Bán

Hầu hết những người kinh doanh khi xem ngày khai trương buôn bán đều chỉ xem ngày nào thực hiện được, mà không để ý đến những ngày mà cần tránh khi thực hiện cúng khai trương. Bởi họ quan niệm ngày tốt thực hiện thôi, chứ không cần thiết chú trọng đến những ngày không cúng khai trương được. Theo góc độ quan điểm cá nhân mỗi người thì đúng, nhưng với điều kiện là họ có toàn thời gian lo cho công việc kinh doanh. Còn nếu đối với những người bận rộn, chỉ có một số ngày trong tháng là rảnh. Thì bài viết này sẽ giúp ích rất nhiều cho họ về việc xem ngày phù hợp.

XEM NGÀY KHAI TRƯƠNG BUÔN BÁN MANG LẠI NHỮNG LỢI ÍCH GÌ?

Trước khi trả lời vấn đề lợi ích ngày khai trương mang lại. Trước hết hãy tìm hiểu vì sao lại phải xem ngày mới được khai trương. Sau đó, tìm hiểu lợi ích mang lại là gì.

Hình ảnh minh họa xem ngày khai trương buôn bán.

Hình ảnh minh họa xem ngày khai trương buôn bán.

Lý do nên xem ngày khai trương.

Trong quan niệm dân gian về xem ngày khai trương buôn bán nên ngày tốt hay ngày xấu đều đưa ra lời khuyên về thực hiện các công việc lớn bé thì ưu tiên ngày tốt. Khi thực hiện ngày này, mang lại may mắn, công việc thuận lợi. Còn đối với khoa học phong thủy, đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến một ngày tốt xấu, do ảnh hưởng từ các vật chất xung quanh chúng ta. Nó tác động lên tâm lý, hành vi của bản thân chính mỗi người.

Và cả công việc liên quan đến những người khác. Vì vậy, kết quả công việc tốt hay không tốt sẽ phụ thuộc vào điều này. Thế nên, phong thủy đưa ra lời khuyên lựa chọn ngày như thế nào. Từ đó, giải thích hành vi xem ngày khai trương khi có kế hoạch buôn bán luôn được ưu tiên trong khâu chuẩn bị.

Lợi ích mang lại từ ngày khai trương.

Khi nhắc đến lợi ích, chúng ta nghĩ ngay tới hai việc. Một là tránh điều xấu, hai là thỏa mãn mong muốn tương lai. Đó cũng chính là động lực để mỗi người tuân thủ theo quy tắc đối với mọi công việc. Khai trương cũng vậy, khi xem ngày thì chúng ta mới biết được ngày nào xấu, ngày nào tốt. Mà con người có thói quen ưu tiên những gì tốt đẹp đến trước. Vì vậy, lợi ích mang lại từ ngày tốt khai trương sẽ được ưu tiên lựa chọn. Kết quả buổi lễ, kết quả kinh doanh sẽ là đáp án tốt nhất giải thích cho điều này. Để làm tốt điều đó, cần có chuẩn bị đồ lễ cúng và xem ngày khai trương buôn bán trước đó. Trong đồ lễ thì trái cây cúng là điều không thể thiếu được. Hãy tham khảo ngay bài viết sau để biết được trái cây cúng được chuẩn bị ra sao nhé.

>>> XEM THÊM: CÁCH CHUẨN BỊ TRÁI CÂY CÚNG KHAI TRƯƠNG

NHỮNG NGÀY CẦN TRÁNH KHI TRỰC TIẾP XEM NGÀY KHAI TRƯƠNG BUÔN BÁN.

Từ trước đến nay, tránh những ngày xấu trong tháng luôn được né tránh khi những nhà buôn bán chọn làm ngày khai trương. Tam nương, Bất tương, Sát chủ là những ngày xấu, cần chú ý để tránh những ngày này. Đặc biệt, những người kinh doanh buôn bán bận rộn, chỉ có lượng thì giờ tương đối ít. Có thể xem xét để loại bỏ những ngày mà có ý định tổ chức khai trương.

Những ngày tam nương:

Ngày Tam nương trong năm 2019 theo dương lịch

Hình ảnh minh họa ngày tam nương cần tránh khi xem ngày khai trương buôn bán.

Hình ảnh minh họa ngày tam nương cần tránh khi xem ngày khai trương buôn bán.

Tháng 1 năm 2019 dương lịch rơi vào các ngày 02, 08, 12, 18, 23, 27.
Tháng 2 năm 2019 dương lịch rơi vào các ngày 01, 07, 11, 17, 22, 26.
Tháng 3 năm 2019 dương lịch rơi vào các ngày 03, 08, 12, 18, 23, 27.
Tháng 4 năm 2019 dương lịch rơi vào các ngày 01, 07, 11, 17, 22, 26
Tháng 5 năm 2019 dương lịch rơi vào các ngày 01, 07, 11, 17, 22, 26, 31.
Tháng 6 năm 2019 dương lịch rơi vào các ngày 05, 09, 15, 20, 24, 29.
Tháng 7 năm 2019 dương lịch rơi vào các ngày 05, 09, 15, 20, 24, 29.
Tháng 8 năm 2019 dương lịch rơi vào các ngày 03, 07, 13, 18, 22, 27.
Tháng 9 năm 2019 dương lịch rơi vào các ngày 01, 05, 11, 16, 20, 25.
Tháng 10 năm 2019 dương lịch rơi vào các ngày 01, 05, 11, 16, 20, 25, 30.
Tháng 11 năm 2019 dương lịch rơi vào các ngày 03, 09, 14, 18, 23, 28.
Tháng 12 năm 2019 dương lịch rơi vào các ngày 02, 08, 13, 17, 22, 28.

Những ngày sát chủ:

Đây là danh sách những ngày sát chủ trong năm 2019, gia chủ cần tránh khi xem ngày khai trương buôn bán.

Tháng 1 năm 2019 dương lịch: Ngày Sát Chủ rơi vào các ngày 08, 20.
Tháng 2 năm 2019 dương lịch: Ngày Sát Chủ rơi vào các ngày 01, 13, 25.
Tháng 3 năm 2019 dương lịch: Ngày Sát Chủ rơi vào các ngày 16, 28.
Tháng 4 năm 2019 dương lịch: Ngày Sát Chủ rơi vào các ngày 12, 24.
Tháng 5 năm 2019 dương lịch: Ngày Sát Chủ rơi vào các ngày 16, 28.
Tháng 6 năm 2019 dương lịch: Ngày Sát Chủ rơi vào các ngày 11, 23.
Tháng 7 năm 2019 dương lịch: Ngày Sát Chủ rơi vào các ngày 08, 18, 30.
Tháng 8 năm 2019 dương lịch: Ngày Sát Chủ rơi vào các ngày 01, 13, 25.
Tháng 9 năm 2019 dương lịch: Ngày Sát Chủ rơi vào các ngày 11, 23.
Tháng 10 năm 2019 dương lịch: Ngày Sát Chủ rơi vào các ngày 08, 20.
Tháng 11 năm 2019 dương lịch: Ngày Sát Chủ rơi vào các ngày 06, 18, 30.
Tháng 12 năm 2019 dương lịch: Ngày Sát Chủ rơi vào các ngày 02, 14, 26.

Những ngày bất tương theo dương lịch:

Tháng 1: ngày, 04, 19, 29, 30, 31.
Tháng 2: ngày, 08, 11, 23.
Tháng 3: ngày, 14, 29.
Tháng 4: ngày, 10, 18, 22, 30.
Tháng 5: ngày, 27.
Tháng 6: ngày, 05, 06, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 30.
Tháng 7: ngày, 21, 24.
Tháng 8: ngày, 03, 04, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26.
Tháng 9: ngày, 04, 18, 19, 28, 29, 30.
Tháng 10: ngày, 01, 11, 12, 13, 21.
Tháng 11: ngày, 01, 02, 26, 27, 28.
Tháng 12: ngày, 06, 08, 09, 10, 18, 21, 30.

Như vậy, dựa trên các danh sách của những ngày tính theo lịch dương khi xem ngày khai trương buôn bán để gia chủ có ý định thực hiện một trong số những ngày đó thì nên dời lịch khai trương qua các ngày khác. Như thế thì công việc làm ăn sẽ tránh điểm xấu, mang lại nhiều điểm tốt cho công việc kinh doanh buôn bán.